KARMEL

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Pro všechny ctitele Panny Marie Karmelské.

Nástěnka společenství je ti skryta.