Jidáš a Petr (Kázání Lk 22)

KarelMüller

Milé sestry a milí bratři, Zástup a zástup Dnes na Květnou neděli se z evangelií tradičně čte příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Příběh o tom, jak Ježíše vítali obyvatelé Jeruzaléma jako přijíždějícího mesiáše. Vysvoboditele, který má znovu…