Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

KarelFalta

KarelFalta

Ženatý

Co se nevejde do komentářů Celý blog »

Přání do roku 2017

Co je tohle za písmeno X ? Jak se písmeno X jmenuje v řecké abecedě? (Chí) A podle tohoto písmena se jmenuje jistá struktura v biblickém textu. Jmenuje se Chiastická struktura. Jedná se o literární útvar, který je v bibli jasně patrný. Malý příklad…

Papež dostal sochu od adventistky

Tuto sobotu jsem navštívl sbor adventistů v Hronově a měl jsem tu čest setkat se tam s mladou paní Alenou Kubcovou-Šubrtovou, autorkou sochy, kterou dostal papež František. (Asi o té soše víte. Viz.- http://www.katyd.cz/clanky/zpravodajstvi/papez…

Bože můj, proč....

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když někdo vyřkne taková slova, co jimy chce vyjádřit? Je to obžaloba Boha za to, že není tam, kde má být? Jsou to výčitky Bohu? „Jak to, že jsi mě nechal samotného?“ Je to vyjádření zatrpklosti? Anebo je to…

Jedno je potřebné

Kolik lidí se dnes asi zabývá tím, jestli náhodou většinu svého života nevynakládají energii na zbytečné věci? J. A. Komenský napsal knížečku s názvem Jedno potřebné. V jejím úvodu mimo jiné říká: „Ze všech ve světě zmatků jediná jest příčina, totiž…

Zamyšlení nad deismem

Díky uživateli, který se zde prezentuje jako spitfire, jsem se zajímal o deismus a zjistil jsem, že deisté jsou lidé, kteří mají jakýsi společný základ ve své víře v tom, že bůh existuje, že stvořil naší planetu a že se o ní nestará. Ale na dalším,…

Vyslání Josefa do Egypta

Genesis 45:5 Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. 6 V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň. 7 Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše…

Otázky

Otázky, které mě napadaly při letošním Vánočním projevu presidenta Miloše Zemana. → Proč chce Miloš Zeman mít projevy o Vánocích, když nemluví o ničem duchovním? Ekonomika se prý zvedá, protože ji současná vláda vymanila ze svěrací kazajky škrtících…

Je to HOAX, nebo ne?

Nositel Nobelovy ceny, profesor Dr.Alexis Carrel, nazývá modlitbu nejsilnější formou energie. Podle jeho názoru je to stejně velká síla jako gravitace. Známý americký vědec a výzkumník Dr.N.J. Stowell při jednom neuvěřitelném objevu změřil sílu…

Vzkaz od Pána Boha

Vzkaz od Pána Boha odvozený ze 45. kapitoly Izajáše Chtěl bych, abyste se stali nástrojem v mé ruce. Půjdu před vámi, vyrovnám vám cestu, abyste poznali, že jsem Hospodin, že jsem Bůh, který vás všechny osobně zná. Já jediný jsem Hospodin, nikdo…

O nepoctivém správci

Lukáš 16:1 Svým učedníkům řekl: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. 2 Zavolal ho a řekl mu: `Čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.´ 3…

Zpráva od evangelisty z muslimské země

Můj známý, evangelista Pavel, se odstěhoval se svojí manželkou Ráchel a s malým synkem do nejmenované muslimské země, aby tam evangelizačně působil. Bydlí tam už pár let. Pracuje, tedy vydělává peníze tam, ale náš sbor CASD ve Vrchlabí vybírá…

Hlas Boží z úst nevěrce

Podle ekumenického překladu - Jóšijáš. Podle kralického překladu – Joziáš. Judský král, jeden z nejlepších králů starozákonního Božího lidu, za jehož panování byla opět obnovena bohoslužba Hospodinova a modloslužba byla úplně potlačena. Díky jeho…

« Novější 1 2 3 4 Starší »