Kancionál už je dostupný ve formě aplikace i pro platformu Windows :-)

http://blog.kancional.cz/aplikace-pro-windows