Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda

Kamil-Gabriel

Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda 2. Korintským 3, 17 "Křesťanství už je v dnešní době dávno překonané". "Kdo věří v Boha, zakrývá tím jen svou vlastní slabost." "Oni ti věřící nemají svůj rozum a jen slepě vykonávají to, co se jim…