Slzičky

KajaMacek

Kráčela Panna podél pole kráčela Panna Maria plakala hořce v jednom kole protože hřešíš ty i já. Ze slziček tam drobná kvítka s půvabem tichým vykvetla matičky starostlivé výtka a odvrácení od pekla. Zem není ještě rozorána na každém lístku okvětním…