JzJ

JzJ / Jana Balcarová

"Naše modlitba je pro druhé jako poduška, na které si mohou odpočinout, je-li pro ně život příliš náročný. Tento obraz nás osvobozuje od dojmu, že jsme zbožnější než ostatní. Naším úkolem je modlit se za ty, kteří na své cestě podléhají únavě, aby se zotavili a nabrali nových sil. Místo kritiky jejich únavy na duchovní cestě bychom jim měli projevit soucit a umožnit jim, ať si odpočinou v našem náručí."

– upraveno
Napsat komentář »