JzJ

JzJ / Jana Balcarová

"Do našich existenciálních otázek Bůh svým slovem nevstupuje tak, že nám vysvětlí příčiny a objasní následky. Boží slovo k nám nepřichází, aby vše vysvětlovalo – přichází k nám, aby v nás konalo. Lidský jazyk vysvětluje, Boží slovo tvoří z ničeho novou realitu. Bůh často místo odpovědi posílá otázky, které mají moc proměnit nás v kvalitativně novou bytost. Když trpíš nevysvětlitelným utrpením, nehledej u Boha slova vysvětlení, hledej u něho slovo, které ti pomůže přijmout utrpení tak, aby v tobě dosáhlo svého smyslu."

Napsat komentář »