Myšlenka pro dnešní den z bihk.cz:
"Zapomeň na budoucnost a prožívej každý den svého života v důvěře, že Bůh pečuje o své děti. Každý den v sobě nese věčnost."
(Paulo Coelho)