"Veď naše srdce k čistotě,
utěšuj v těžkém životě,
ó svatý Josefe,
vlévej naději nemocným,
buď v smrti ochráncem mocným,
vypros v nebi místa..."