"Buď si upřímně položíme otázku: „Jakým způsobem mám já všeho nechat a jít za Ježíšem?“ , nebo se pohroužíme do spekulace typu: „Jak si mohu všechno nechat a jít (tak trochu) za Ježíšem?“
...
„Čeho všeho mám nechat, abych skutečně šel/šla za Ježíšem?“
...
Má-li být odhodlání všeho nechat a jít za Ježíšem opravdové, musí k němu dojít tehdy, kdy opravdu máme čeho nechat, a když to, čeho necháváme, skutečně za něco stojí."