aneb modlitba za o. Roberta...

"Znie to tak smutne, aj nádherne
už poznáš diaľky, čo sú večné,
modlím sa bratku k Pánovi,
nech život dá ti nový.
/:Preto Ťa, Pane, chváliť chcem
za jeho život, to dar bol viem..."