"Možná je i v tvém životě člověk, jehož se bojíš, který je pro tebe hrozbou. I pro tebe platí slovo proroka Jeremiáše. Pokud už sám nemůžeš, požádej někoho o pomoc, radu."

5.7. 2015

Libor Bláha

"Jsem s vámi, spasím vás a vysvobodím z jeho rukou."