Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“
Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“

"Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán poslušností Marie."

Vyprošuju požehnaný slavnostní "adventní" den v tomto postním čase. ;-)

25. 3. 2015

Sluncéé

Maria řekla: Jsem služebnice Páně.