"... i když se někdy zdá, že věci absolutně nevyšly podle plánu a my jsme zdrcení, všechno může být součástí Božího plánu. V našich očích selhání, v Božích očích příležitost. V betlémském chlívku se Bůh chtěl ztotožnit s těmi nejubožejšími. V Jeho očích to nebyl průser, ale záměr. Nesuďme naše vlastní neúspěchy příliš rychle. Bůh je s námi v každé naší betlémské situaci!"

Nebylo pro ně místo…

Seraf

Vánoce pro nás většinou představují svátky radosti. Předáváním dárků vyjadřujeme především to, že sami jsme byli maximálně obdarováni Bohem, když nám seslal svého Syna, který nás zachránil. Chtěl bych se nyní na Vánoce podívat z trochu jiné stránky.…