Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

JzJ

JzJ / Jana Balcarová

Pokrm pro duši Celý blog »

Jen pro dnešek...

Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou. Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho…

Litanie k sv. Janu Pavlu II.

K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. K.: Kriste smiluj se. L.: Kriste smiluj se. K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. Bože, náš Nebeský Otče smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu Svatý, Bože v Trojici, jediný, Svatá Maria…

Bolest roste s velikostí lásky...

Požehnané Velikonoce plné Mariiny víry, pokory, vytrvalosti, důvěry, naděje a lásky, která spolu s Ježíšem přijímá Boží vůli a překonává každou lidskou bolest,...vždyť hrob je prázdný...

Vstávej, lenochu!

Z dnešního breviáře: "...Až ti bude úzko, až tě v posledních dnech stihnou tresty, vrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, neopustí tě, ..."(Dt 4, 29-31)"...Jestliže se obrátíte a…

Postní kalendář od kolegyně ;-)

Úkol pro dnešní den 10.3.2014: "Udělej nějaký dobrý skutek, aby o něm nikdo nevěděl." Postní kalendář na každý den k tisku v pdf: Postní kalendář.pdf

O pokušení...

V nedělním evangeliu jsme četli: "Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla..." (Mt 4, 1 - 11) (Všimli jste si, že tím, kdo Ježíše vyvedl na poušť, byl Duch?) Ďábel Ježíše nesváděl rovnou k něčemu hodně hříšném (udělat z kamene…

Dokud dýchám...

"Nikdy nekončící milost:- brány srdcí otvírá, - odpouští a přijímá, - nezná strach a zklamání, - před ní padá každá touha po vlastním uznání.- umí vzít a umí dát- mě učí pevně stát- srdci rytmus udává- žiju pro ni a ona ve mně svůj domov má.Dokud…

Půst, jaký se líbí Bohu

Z knihy proroka Izaiáše: (58, 1-12) Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který…

Seděli a neřekli ani slovo...

Z textů na dnešní den: ...Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě…

Nestěžujte si...

Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, ‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘. Slyšeli jste o…

Umyjte si ruce...

"Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů?Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte,…

Bez toho kříže by to nešlo?

Ježíš: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne." člověk: "Pane Ježíši, a bez toho kříže by to nešlo?" Ježíš: "Nešlo." člověk: "A proč?" Ježíš: "Protože každá bolest Tě připravuje na odchod z tohoto světa, aby ses ho…

« Novější 1 8 15 18 19 20 21 22 23 24 28 Starší »