Nezapomenutelná slova, pronesená v souvislosti se svatořečením Anežky České církevními představiteli

Svatý Otec Jan Pavel II.:
„Svůj odkaz dává nová světice i vám, drazí její krajané, ba vůbec všem. Lidské dějiny jsou v ustavičném kolotání. Doby se mění s nástupem nových generací a se stále novými objevy vědy. Na obzoru lidstva vystupují stále nové techniky, ale stejně tak i nové potíže. Kristova pravda však, která přináší světlo a spásu, přetrvává i v tomto běhu událostí . . . Ve svém dlouhém životě, uprostřed nemocí a starostí, svatá Anežka uskutečnila svou službu opravdu hrdinsky, z lásky… Zobrazit více

Nezapomenutelná slova, pronesená v souvislosti se svatořečením Anežky České církevními představiteli

Svatý Otec Jan Pavel II.:
„Svůj odkaz dává nová světice i vám, drazí její krajané, ba vůbec všem. Lidské dějiny jsou v ustavičném kolotání. Doby se mění s nástupem nových generací a se stále novými objevy vědy. Na obzoru lidstva vystupují stále nové techniky, ale stejně tak i nové potíže. Kristova pravda však, která přináší světlo a spásu, přetrvává i v tomto běhu událostí . . . Ve svém dlouhém životě, uprostřed nemocí a starostí, svatá Anežka uskutečnila svou službu opravdu hrdinsky, z lásky k Bohu dívajíc se stále jako do zrcadla na Ježíše Krista, jak jí to radila svatá Klára. Anežka Česká, kterou dnes s radostí vzýváme jako svatou, i když žila tak dávno před námi, měla význačný podíl na

Napsat komentář »

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, spasiž mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z boku Kristova obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Do svatých ran svých ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od Tebe. Před duchem zlým ochraň mě. V hodině mé smrti povolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil na věky.

Amen.

Napsat komentář »