Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Jmotyl

Jmotyl

Uživateli Jmotyl se líbí článek Modleme se za prezidenta.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Myšlenky z poutního místa Živčáková u obce Turzovka.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Bůh se směje.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Fotopovzbuzení: #59.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Je krásné mít všechno ??.
Uživatel Jmotyl se modlí za status uživatelky cerka.
Uživatel Jmotyl se modlí za status uživatelky ajinka.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Andělé moji.
Uživateli Jmotyl se líbí status uživatelky Lenka Šerá.
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí status uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Před Pietou.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Malé věci s velkou láskou.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Svědomí a bolest.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Svatost.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Papež František svatořečí Matku Terezu z Kalkaty.
Uživateli Jmotyl se líbí článek 13.3.2016.
Uživateli Jmotyl se líbí článek 5 důvodů, proč mít rád/a své tělo.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Týden modliteb za mládež 2016.
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí status uživatelky Lenka Šerá.
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Někdy obrat o 180 stupňů nestačí… Chce to víc….
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí video na stránce společenství signály.cz - tipy na videa.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Liturgie týdne 8.-14.2.2016.
Uživateli Jmotyl se líbí video uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí video uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí status uživatelky Lenka Šerá.
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí článek Buď závislý na Bohu.
Jmotyl se nyní i zde přátelí s uživatelkou Lenka Šerá.
Uživateli Jmotyl se líbí status uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Míra lásky.
Uživateli Jmotyl se líbí status uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Modlitba za řešení uprchlické krize.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Festival chval VOX.
Uživateli Jmotyl se líbí upozornění uživatelky JzJ. na článek
Uživateli Jmotyl se líbí článek Život s andělem.
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí status uživatelky Jmotyl.
Jmotyl

Nezapomenutelná slova, pronesená v souvislosti se svatořečením Anežky České církevními představiteli

Svatý Otec Jan Pavel II.:
„Svůj odkaz dává nová světice i vám, drazí její krajané, ba vůbec všem. Lidské dějiny jsou v ustavičném kolotání. Doby se mění s nástupem nových generací a se stále novými objevy vědy. Na obzoru lidstva vystupují stále nové techniky, ale stejně tak i nové potíže. Kristova pravda však, která přináší světlo a spásu, přetrvává i v tomto běhu událostí . . . Ve svém dlouhém životě, uprostřed nemocí a starostí, svatá Anežka uskutečnila svou službu opravdu hrdinsky, z lásky… Zobrazit více

Nezapomenutelná slova, pronesená v souvislosti se svatořečením Anežky České církevními představiteli

Svatý Otec Jan Pavel II.:
„Svůj odkaz dává nová světice i vám, drazí její krajané, ba vůbec všem. Lidské dějiny jsou v ustavičném kolotání. Doby se mění s nástupem nových generací a se stále novými objevy vědy. Na obzoru lidstva vystupují stále nové techniky, ale stejně tak i nové potíže. Kristova pravda však, která přináší světlo a spásu, přetrvává i v tomto běhu událostí . . . Ve svém dlouhém životě, uprostřed nemocí a starostí, svatá Anežka uskutečnila svou službu opravdu hrdinsky, z lásky k Bohu dívajíc se stále jako do zrcadla na Ježíše Krista, jak jí to radila svatá Klára. Anežka Česká, kterou dnes s radostí vzýváme jako svatou, i když žila tak dávno před námi, měla význačný podíl na

Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Jmotyl
Uživateli Jmotyl se líbí odkaz uživatelky JzJ.
Uživateli Jmotyl se líbí článek Kdo touží....
Jmotyl

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, spasiž mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z boku Kristova obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Do svatých ran svých ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od Tebe. Před duchem zlým ochraň mě. V hodině mé smrti povolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil na věky.

Amen.

Uživateli Jmotyl se líbí článek Bůh čeká, neodsuzuje a pláče....
Uživateli Jmotyl se líbí status uživatelky JzJ.
Jmotyl

„Mohu milému Bohu stále jen děkovat za mnohé nezasloužené milosti, kterých se mi od něho dostává.
Dobře vím, že velký podíl na nich máte vy svou přímluvnou modlitbou.“ (bl. Marie Restituta – z dopisu z vězení)

Bože, Tys dal blahoslavené Marii Restitutě sílu, aby až do smrti bojovala za víru a lidskou důstojnost; na její přímluvu dej, abychom i my nacházeli svou chloubu v kříži našeho Pána a stali se věrnými a neohroženými svědky tvé spásy. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Říkají o ní:


JzJ říká o ní:
Asia Aneb Arcibiskupský Akční Anděl! ;-)

Přátelé / 2

Další přátele »