jk-s

jk-s

Diva Turzanensis

„Po Metodějově smrti nastala na Moravě taková poušť v církvi, ba i v celé zemi, že se právem skryla Blahoslavená Panna v trní.“ (Bohuslav Balbín, Tuřanská Madona neboli Historie…

Císař zbožný a spravedlivý sochu postavil

»Neobyčejné popularity nabylo učení o Neposkvrněném Početí rozkazem téhož císaře, aby každý professor při nastoupení svého úřadu, každý kandidát při promoci, každý rektor nebo…

Píseň proti moru

PÍSEŇ PROTI MORUHvězda jasná, panna krásná,kteráž Krista krmila,pád Adamův, smrt i vinušťastně jest zapudila.Prosmež tedy hvězdy tétoať udělí milosti,hněvu zprostí, zlého zhostí…

The Holy Double Trinity

THE HOLY DOUBLE TRINITY Hle, zkamenělý Bůh. Tam, na vysokém sloupu. V potu se celý koupu, chvěje se nejen vzduch Možná se v kámen vtělil - místo do srdcí - s povzdechem, pod tukem…

O interpretaci dogmat

Mezinárodní teologická komise, jíž předsedá prefekt Kongregace pro nauku víry, si v roce 1989 v dokumentu O interpretaci dogmat posteskla, že by církevní magisterium mělo…

Poznámka

Při četbě knihy Karla Marxe a Bedřicha Engelse „Německá ideologie“ (rukopis vznikal v letech 1845-46) s podtitulem „Kritika nejnovější německé filosofie v jejích představitelích…