Svatý otec prosí o VYTRVALOST V MODLITBĚ ZA IRÁK

Pane, tváří v tvář takovému násilí v Iráku, dej nám vytrvat v modlitbě a velkodušnosti.

(Tweet papeže Františka ze dne 17. srpna 2014)