Jiří Zajíc

Jiří-Zajíc / Jiří Zajíc / 72 let

KMirjam

@JiříZajíc výborný článek.
..."čím dál tím více ve jménu bezpečnosti omezoval možnosti toho, co jsme si s kluky a děvčaty mohli „dovolit“. Z jedné strany rodiče, z druhé předpisy a vyhlášky doslova „vyškrtaly“ kde jaké lákavé dobrodružství z obavy, aby se při tom dětem přece jen něco nestalo. "

To se týká i navštěvování osamělých, jak jsem vám říkala: pokud z "bezpečnostních důvodů" podmíníme setkávání lidí kontrolami spokojenosti, a referováním o průběhu setkání, zaniká prostor pro smysl takových návštěv. Pak je to jen smluvní ujednání mezi "klientem" a dobrovolníkem. Lidské vztahy mohou být krásné, ale nikdy bez rizika. Předejít riziku, znamená předejít možnosti se poznávat a navazovat vztahy, které by mohly tlumit samotu.
Pokud osamělému stačí se vypovídat..

KMirjam

..k tomu existují různé pečovatelské služby, samozřejmě. I tam se může stát, že si obě strany porozumí, že si padnou do oka a posunou do osobnější roviny. V tu chvíli samozřejmě pečovatelka musí zvážit, zda s klientem naváže vztah, nebo se bude držet podmínek svého závazku. Zda se s dotyčným bude stýkat mimo smluvní čas a prostor, nebo za cenu toho, že přestupuje profesní pravidla Protože obojí možné není.
Prostě není možné přistupovat k lidem pociťujícím osamění skrze nějaké podmínky, a nad oběma držet dohled někým, kdo ani jednoho nezná.

KMirjam

U dětí je to ještě významnější a věřím, že to ohromně svazuje ruce a zbavuje volnosti v navazování vztahů mezi dospělými a dětmi.

Když vzpomenu na svůj - bohužel jediný- skautský tábor, kde jsme si jako mrňata stavěli sami podsady, vzájemně si totiž pomáhali mladším starší a vedoucí, kde jsme hospodařili v kuchyňce, bez nějakých průkazů, kde i nejmenší měli noční hlídky, chodili po lese, občas se natloukli, odřeli, kde se malí občas rozbrečeli, že se jim stýská, nebyly žádné telefony ....
Prevence je nebezpečná proto, že vychází z předpokladu, že někdo "ví", co komu ubližuje, nebo ublížit může. Ale ... neví.
Stejně se obávám se, že množství předpisů, které mají různé skupiny lidí, dětí nebo kohokoli chránit, ve skutečnosti chrání organizace před žalobami klientů a jejich příbuzných

KMirjam

Za článek - i návštěvu- děkuju!

Zobrazit 4 komentáře »
dromedar

Je pro mě záhadou, jak "církev, která ... odmítá rozdělení na věřící a nevěřící," bude chtít hájit svůj nárok, že je tou církví z Nového zákona.

Jiří Zajíc

Ty si fakt, Dromedáre, myslíš, že rozdělování na "věřící" a "nevěřící" v dnešní době přináší něco podstatného?
Vždyť drtivá většina lidí naší civilizace je "někde uprostřed".
Maria v jednou zjevení Mirjaně (když Mirjana právě o "nevěřících" něco vykládala) dala radu:
"O nikom neříkej, že je nevěřící."

dromedar

Ano. To rozdělení je předpokladem možnosti uvěřit v Krista a dosíci života věčného.

(Argument poselstvími z Medžugorje jsem zrovna od Vás nečekal. Každý den přináší nová překvapení!)

Jiří Zajíc

Můžeš to, Dormedáre, nějak vysvětlit?
Jak může být "to rozdělení" PŘEDPOKLADEM "uvěření v Krista"?
Kolem Ježíše se hemžila spousta "věřících Židů" - a přesto se Ježíš ptá, kdo vůbec uvěřil a uvěří.
A zase ten setník římský byl sotva pokládán za "věřícího" - a přece o něm Ježíš prohlásil "Takovou víru jsem v Izraeli nenašel."

dromedar

Věřící židé jistě měli nějakou víru, ne však tu jedinou, o kterou podle Ježíše od jeho příchodu opravdu jde.

Setník římský sice nebyl pokládán za věřícího podle židovských měřítek a jeho víra patrně nebyla příliš projasněná po stránce věroučné, ale udělal rozhodující skok do víry v Ježíše jako toho, kdo má moc zachránit (přinejmenším jeho mroucího sluhu před jistou smrtí).

(Omlouvám se za vykání - jak jsme se léta neviděli a ani jinak se už ve skautských kruzích nepohybuji, nějak jsem vypadl z protokolu.)

Zobrazit 5 komentářů »

Pozvala si mě Irena Pulicarová do pořadu Dům ze skla?
;-)
https://www.tvnoe.cz/index.php/porad/35623-dum-ze-skla-jiri-zajic

Jiří Zajíc

Vypadá to, jako by tohle nikoho nezajímalo ...

Zobrazit 1 komentář »
Kollenka

A poznámka na okraj - víte, co mě jako dítě hrozně mátlo? Že "Německá demokratická republika" vlastně vůbec nebyla demokratická, ale demokratická byla ta západní, která se jmenovala a úplně jinak... No uznejte. To přece je matoucí. Pro dítě velmi.

Pro mě z toho vyplývá ponaučení, že ne všechno, co samo sebe označuje za demokratické, je skutečně demokratické. Že je potřeba zkoumat věci hlouběji.

Jiří Zajíc

@Kollenka
Vidím, že jste si tu zamoralizovala, že by "se nemělo moralizovat" :-)
Co si představuji pod "ohrožením demokracie"?
Především to, že prezident opakovaně překračuje ústavu. A jen spoléhá na to, že mu vazalský premiér zajistí nadpoloviční většinu v poslanecké sněmovně - a tak na něj nikdo nebude moct.
Dále to, že si buranský miliardář v pozici premiéra, který zkorumpoval třetinu národa, podplácí kdekoho, takže ani flagrantní porušování zákonů mu dnes prochází.
Opakované útoky na média veřejné služby včetně volby lidí do dozorčích orgánů striktně podle stranického klíče.

A český kardinál k tomu nejen mlčí, ale dokonce tyhle lidi podporuje.

Zobrazit 10 komentářů »
dromedar

"kde jsou ty spolehlivější zdroje informací ... To jsou v prvé řadě média veřejné služby. ... A totéž ještě platí pro vatikánské zpravodajství"

Zajímalo by mě, kudy pro autora vedou hranice vymezující "vatikánské zpravodajství". Protože třeba na https://www.radiovaticana.cz/ dlouhodobě dostávaly prostor čiré konspirační teorie. To, že vycházely obvykle s "jasnou autorskou odpovědností", na jejich informační kvalitě nic nemění.

Jiří Zajíc

@dromedar
Jelikož, Dromedáre, uvádíš ony "konspirační teorie" hodně vágně, předpokládám, že máš na mysli některé komentáře dnes už bývalého šéfredaktora české sekce vatikánského rozhlasu Milana Glasera.
Právě proto jsem uvedl jako žánr ZPRAVODAJSTVÍ.
Komentáře jsou publicistika.

dromedar

"předpokládám, že máš na mysli některé komentáře dnes už bývalého šéfredaktora české sekce vatikánského rozhlasu Milana Glasera"

Ano. A překlady článků podobného rázu z italského tisku.

Jiří Zajíc

@Dromedar
Jistě to byl podstatný důvod toho, proč už Milan Glaser NENÍ šéfredaktorem této vatikánské redakce ;-)

Zobrazit 4 komentáře »

Říkají o něm

Andrea Hýblová (Neposeda) říká o něm:
Moudreho pritele je snad jeste tezsi najit nez moudrou zenu;-)