Bylo to neco nepredstavitelneho....

Díky za vaše svedectvi, vasi vernost a vasi svatost.... za vase odpusteni, za vasi lasku...

https://www.youtube.com/watch?v=ah4_FJshctw