Náš vikariát pořádá 20. 9. - 27. 9. 2016 pout do Svaté země, tak kdybyste měli zájem...

http://www.vikariatjilemnice.cz/udalost/747/Pout_jilemnickeho_vikariatu_a_jeho_pratel_do_Svate_zeme