Jenda

Jenda / Jan Lukeš

V celibátu

Ničím se nezneklidňuj, ničím se netrap

Křesťanský autor písní Jiří Černý zpívá text Terezie z Avily, která měla následující verše jako záložku ve svém breviáři: „Ničím se nezneklidňuj, ničím se netrap, když všechno…

MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.Shlédni na své děti, které se v této…

Modlitba za manžele

Pane, dnes svěřujeme do tvých rukou všechny manželské páry. Povolal jsi je k velmi náročnému poslání, které je často příliš těžké žít. Dej, aby se manželé na sebe navzájem dívali…

Modlitba k Duchu svatému

Často zjišťuji, že mnoho modliteb jsou pro některé lidi novinky nebo připomenutí... tak třeba modlitba k Duchu svatému. V kancionálu ji najdeme pod číslem 003. Jak říkal kdysi pan…