JanHeralecký

JanHeralecký / Jan Heralecký

Informace pro ty, kteří podepsali petici

Vyzýváme pana primátora i zastupitelstvo, aby zvážily ( tady patří "i" ) všechny kroky, které povedou opět k nastolení společenského smíru

Jen malá oprava překlepu ve slově zvážili

Jinak jsem to četl, protože jsem podepsal a z mého rozeslání 30-ti známým lidem jsem s úžasem zjistil, že podepsalo necelých 10

Napsat komentář »