Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

janek2

janek2 / Jana D. / 33 let

janek2

Slepí šachisti

janek2

Stalo se to už opravdu hodně dávno, někdy v šedesátých letech.Chodíval jsem tenkrát pravidelně do Bellevue a tam býval šachový stolek a u nějkaždej čtvrtek hráli dva slepci, dva slepí šachisti. A zřejmě to byla pro nězároveň i velká společenská…

janek2

Gabriel Marcel o katolicitě

janek2

"...Pak je nutné učinit závěr, i když se bude zdát paradoxní, že jestliže katolicismus je především požadavkem univerzality, pak povinností nás katolíků je nejprve pochopit, že bezpochyby nemá smysl chtít uvažovat jako katolík..." Gabriel Marcel …

JiKu Ten hypotetický úsudek je v pořádku. Jestliže ..., pak ...
Jenže katolicismus není především požadavkem univerzality. Takže smůla.

janek2

G. Marcel: Tvořivá věrnost (in Od názoru k víře)

janek2

Musíme na problém zaútočit přímo: co to znamená věřit? Souhrn reflexí, který jsem uvedl, by měl čtenáře připravit na porozumění, že věřit v silném slova smyslu -ne snad věřit, že…, tj. předpokládat, že… - znamená věřit v nějaké ty, tj. v osobní či…

JiKu Jasně. Bůh přece nemůže nebýt, když říká, že je a já mu věřím.

Nebo jinak: Víra je Boží dar. Bůh tedy nemůže nebýt, protože od koho jiného bychom ten dar víry v Boha dostali, když ne od Boha?

janek2

List Diognetovi (anonym, 2.-3.století)

janek2

List Diognetovi Křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem, ani řečí, ani způsobem života. Nemají vlastní města, nemluví zvláštní řečí, nežijí odlišným způsobem. Jejich učení není výsledkem přemýšlení zvídavých lidí, ani nehájí lidskou nauku…

janek2

Friedman: Mizení Boha

janek2

V našem století bylo znění Božího jména znovu určeno, především díky modernímu biblickému a lingvistickému výzkumu. Pravděpodovná vokalizace zní Jahwe, což by znamenalo "způsobuje, že je". (Podle jiné vokalizace by jméno znamenalo: "On je.")…

janek2

Rahner

janek2

„Úkolem teologa je vysvětlit vše prostřednictvím Boha, a vysvětlit Boha jako něco nevysvětlitelného."Karl Rahner

RomanS Jsou to pouhé nic neříkající slovní hříčky. Do určitého věku se snad u této pseudomystické iluze dá setrvat, ale čím dřív ji člověk opustí, tím líp.

janek2

kdo je účetní

janek2

Účetní je osoba, která dokáže způsobem, kterému nerozumíte, vyřešit problém, o kterém ani nevíte, že ho máte.

janek2

příležitost

janek2

„Když příležitost ne a ne zaklepat, je čas postavit dveře.“ Milton Berle

janek2

spiritualita a následování

janek2

Spiritualita je oslavou rozbřesku. Následování zpívá ve tmě.

janek2

Když se lidé mění ve lvy

janek2

Když je mi docela úzko.Když mi strach stahuje hrdlo. Když už nevidím východisko. Když se lidé mění ve lvy a já se kroutím jako ubohý červ: tehdy mi vlož do úst ta správná slova. Tehdy mě vyveď z úzkosti do volného prostoru. Tehdy mi ve strachu vlij…

Říkají o ní:


magi říká o ní:
cimrman forever :D
IFS říká o ní:
na Janka:

Přátelé / 10

Další přátele »