Jan Chrysostomos: O kněžství

středa, 25. května
Klášter dominikánů Praha, Husova 234/8, Praha 1 - Staré Město, Česko

Knižní salón nakladatelství Krystal OP.

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

 

Kněžství nebylo a není radno brát na lehkou váhu. Je třeba hovořit o jeho hodnotě a důležitosti, stejně jako o jeho nárocích a rizicích. Je krize kněžství vyvolaná až moderní dobou, nebo k němu patří už od počátku jeho formování? Jak dostát všem nárokům a přitom se vyhnout číhajícím pokušením, nám nastíní zkušený kněz a biskup Jan Chrysostomos.

 

Nepopiratelný význam má pastorační péče, vyžadující od nositelů kněžství vysoké morální, osobnostní a intelektuální kvality spojené s odpovědností nejen za sebe, ale i za druhé. Jak však odolat pokušením, která kněze obklopují? Jak se vyhnout nebezpečí klerikalismu, neprahnout po tom, stát se rétorickou hvězdou, plnit očekávání publika, získávat si jeho pozornost a potlesk? A jakým způsobem se vůbec formovaly církevní autority v prvních staletích křesťanství?

 

Moderuje Jiří Pavlík

 


Podrobnosti
Vložila: zuza_d8
Vloženo: 5. 5. 2022