Než někoho odsoudíš, obuj si jeho boty.
Projdi jeho cestu. Projdi jeho minulost, bolest i radost.
Projdi roky, kterými prošel on.
Klopýtni o každý kámen, na kterém zakopl a upadl. Za každým klopýtnutím vstaň a jdi dál, tak jako to udělal on.
Nesuď nikoho, dokud ses neprošel v jeho botách....

Indiánská moudrost