UDĚLAT SI ČAS

Jsme-li neustále příliš zaměstnáni, snadno přehlédneme, co je důležité. Udělej si čas pro ty, které miluješ, udělej si čas na ztišení, na rozvíjení vlastních darů, čas na pomoc těm, kteří to právě potřebují, čas na hru a odpočinek, čas na udržení přátelství.
Dlouho zanedbávané vztahy nevydrží tíhu tvé nepřítomnosti a horečnaté činnosti.