Inigo

Inigo / P.Josef Hurt / 54 let

V celibátu
Inigo

Silné stránky a nebezpečí
Krátký popis čtyř typů úřadu na následujících stránkách rozvedeme na základě získaných dat. První hrubý náčrt se rozvine do pestré malby.

Inigo

Kněz – tradiční reprezentant Krista
Je to typ kněze, který přísně vzato nezapadá do naší doby. Kněz – tradiční reprezentant Krista není současníkem ve smyslu řeckého „synchronos“. Není to člověk, který by šel s dobou. Moderní věci a především moderní doba nejsou jeho šálek čaje. Proto také není ohrožen pokušením surfovat na každé módní vlně a nekriticky se přizpůsobovat dechberoucímu duchu doby. Kněz – tradiční reprezentant Krista zastává právě takovou roli svého povolání, která má věčnou nebo lépe řečeno alespoň pětisetletou tradici. ... Těžiště svého povolání vidí v kultickém působení. Přinejmenším dobrou čtvrtinu kněží - respondentů ze Západu můžeme přiřadit k tomuto typu. Ve východoevropských oblastech je jich podstatně více. Ze všech dotazovaných je jich třetina.

dromedar

Vypadá to jako překlad nebo výcuc odkudsi, ale chybí mi informace, odkud.

Inigo

Paul M. Zulehner, Anna Hennersperger: „Jdou bez umdlení“(Iz 40, 31)
Kněží v dnešní kultuře. Výsledky studie Kněží 2000© (Priester 2000©)