Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Inigo

Inigo / P.Josef Hurt / 52 let

V celibátu
Inigo

Přijmi, Pane, a ujmi se
celé mé svobody,
mé paměti,
mého rozumu
a mé vůle.
Všechno, co mám a co vlastním,
jsem přijal od tebe.
Tobě to navracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám.
Amen.
sv. Ignác

Inigo komentoval album 19. březen 2017.
Inigo

Inigo http://www.josefhurt.cz/node/7346

Inigo

Jak se chceš postit? 🤔😇

• Posti se od zraňujících slov a říkej vlídná slova.
• Posti se od smutku a buď naplněn vděčností.
• Posti se od hněvu a buď plný trpělivosti.
• Posti se od pesimismu a buď plný naděje.
• Posti se od obav a důvěřuj Bohu.
• Posti se od stěžování a nazírej jednoduchost.
• Posti se od stresů a naplň se modlitbou.
• Posti se od hořkosti a naplň své srdce radostí.
• Posti se od sobectví a měj soucit s druhými.
• Posti se od pomsty a usmiř se.
• Posti se od slov a buď tichý abys mohl naslouchat.

amperijas napsala korunkoruženec nechce jsi spolu s stýčkém v Říme napsat zavčecnou modlitbu a domyslet co já podle náboženské klazori jako žena nesmín já dala jen co v korunce boži milosrdeství a korunkové ruženci Panny Marie napsané a vlasti slovi modlitbu jsem tam napasla ostatní na vás kdo

amperijas napsala korunkoruženec nechce jsi spolu s stýčkém v Říme napsat zavčecnou modlitbu a domyslet co já podle náboženské klazori jako žena nesmín já dala jen co v korunce boži milosrdeství a korunkové ruženci Panny Marie napsané a vlasti slovi modlitbu jsem tam napasla ostatní na vás kdo

Inigo komentoval článek Co se dotýká mého srdce....
Inigo

Koncil si uvědomil, že klerikalismus je překážkou plodné pastorace.
teolog Karel Skalický

Inigo

https://synodaomladezi.signaly.cz/

amperijas manka vyborná je v doma tatka měl s kytičky radost

Inigo

Chystá se Absolventský Velehrad 2017

signály.cz - redakce

Máš za sebou studentská léta a začínáš pracovat? Nebo právě končíš školu a přemýšlíš, co dál? Možná máš pocit, že jsi už tak trochu vyrostl/a ze setkání mládeže, Studentských Velehradů a podobných akcí, ale přesto se chceš i nadále setkávat s…

Uživateli Inigo se líbí článek Chystá se Absolventský Velehrad 2017.
Inigo

Vatikán 7. marca – V rámci Pápežskej rady pre kultúru založili tzv. „Ženskú poradnú skupinu“ (Consulta femminile). Ide o trvalý orgán zložený výlučne zo žien, ktorého cieľom je dať v rámci dikastéria väčší priestor hlasu ženy. Skupinu zloženú momentálne z 37 členiek koordinuje Consuelo Corradiová, prorektorka pre výskum a medzinárodné vzťahy rímskej Univerzity LUMSA.
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/03/07/vo_vatik%C3%A1ne_predstavili_%E2%80%9E%C5%BEensk%C3%BA_poradn%C3%BA_skupinu%E2%80%9C/1297167

Inigo

Při odpuštění se rodí v člověku neuvěřitelná síla a vnitřní svoboda.
R.Rohr

Adler Nemusíš napínat své síly, abys miloval každého člověka. To se ti nepodaří nikdy. Ale buď si denně aspoň chvilku vědom toho, že tebou proniká Boží láska, že do tebe proudí každým vdechem, aby tvým výdechem vytékala do tohoto světa. (Anselm Grün, Kdybych měl už jen jeden den života, str. 46)

Inigo se nyní i zde přátelí s uživatelkou KMirjam.
Uživateli Inigo se líbí článek Zápis z porady RT 169.
Inigo se stal členem společenství vikariát Stará Boleslav.
Inigo se stal členem společenství Arcidiecéze pražská.
Inigo se stal členem společenství Praha (okres Hlavní město Praha).
Uživateli Inigo se líbí odkaz uživatele Václav Vacek.
Inigo se nyní i zde přátelí s uživatelkou Kuli.
Inigo

Co čeká Signály v roce 2017

signály.cz - realizační tým

V minulém článku o hospodaření spolku, jsme slíbili představit naše plány pro rok 2017. Letos Signály čeká velká výzva. 15. - 20. srpna se uskuteční v Olomouci Celostátní setkání mládeže. Pořadatelé očekávají minimálně 6.000 účastníků a my tam…

Uživateli Inigo se líbí článek Pospěšme milovat lidi, tak rychle odcházejí....
Uživateli Inigo se líbí článek Co čeká Signály v roce 2017.
Uživateli Inigo se líbí článek Člověk v dialogu.
Uživateli Inigo se líbí článek O čem se radí Sekce pro mládež.
Inigo se nyní i zde přátelí s uživatelem Martin Švehla.
Inigo komentoval článek Podněty z 5. Celostátního fóra mládeže.
Uživateli Inigo se líbí článek Podněty z 5. Celostátního fóra mládeže.
Inigo

Říkají o něm:


Elili1 říká o něm:
Velice sympatický kněz :-)
ladabar říká o něm:
ten, který se nebojí mluvit (a taky psát)
petka84 říká o něm:
to, co osobně nacházím na konferencích jako obrovské bohatství je, že se tam člověk setká s velmi zajímavými lidmi - a to je případ i iniga
Daniel Zouhar říká o něm:
Říkáš o uživateli(ce)...
doser říká o něm:
osobnost litoměřická diecéze na poli internetu;) ten, který se nebojí mluvit i tom, o čem ostatní kněží diecéze mlčí
Další přátele »