IM-POSSIBLE

IM-POSSIBLE / Lenka Františka Vaverová

V celibátu
IM-POSSIBLE

To, že se někteří věřící domnívají, že opatření navržená papežem Františkem (a jistě si je nevycucal s prstu, ale určitě se radil s dalšími lidmi, a především s Pánem) jsou důkazem nevěry, mi připomíná evangelijní příběh o Ježíšových pokušeních: "Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“
Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ (Mt 4, 6-7)...přeju nám všem věřícím , abychom i my v tomto čase odolali tomuto pokušení.... Dodržujme karanténní opatření!

IM-POSSIBLE

S "coronavirovým vyznáním", které je parodujícím výsměchem všem doporučením papeže Františka, jako lékařka, řeholní sestra, jako obyčejný člověk se selským rozumem, hluboce nesouhlasím ve všech bodech a lehkomyslné znevažování poznatků epidemiologie pomocí jakési karikatury "věrnosti víře" je v mých očích šikovně maskovanou formou pýchy, farizejství a v přímém rozporu s příkázáním "nezabiješ"...protože nedodržováním epidemiologických opatření ohrožují lidé nejenom sebe, ale především ty nejslabší!

Zobrazit 3 komentáře »