Ikonopisecký seminář "Svatý Metoděj"

pátek, 17. května – 09:00   do   neděle, 19. května – 17:00
Olympijská 1912/2, Praha 6 - Břevnov, Česko

Od 17. do 19. května 2024 máte možnost se v Praze na Strahově, několik kroků od Petřína setkat s řeckým ikonopiscem diákonem Gabrielem a vytvořit vlastní ikonu. Po několikaleté pauze se tak otevírá možnost zažít unikátní atmosféru ikonopiseckého kurzu a setkat se s autentickou byzantskou tradicí. Tentokrát bude tématem semináře malba ikony apoštola Slovanů, sv. Metoděje.
 

Lektorem ikonopiseckého semináře bude diakon Gabriel, autor stovek ikon a výzdoby řady chrámů, který je už několik desítek let mnichem v monastýru sv. Kypriána a Justýny u Athén. Diakon má zkušenosti s pravidelným vedením podobných kurzů v Řecku, ale i u nás v České republice, kde v minulých letech na různých místech proběhlo už 6 podobných seminářů. Překlad do češtiny zajistí Filip Ján.


 

Seminář bude mít třídenní formu - zahájen bude v pátek 17. 5. v 9:00 ve Školícím centru Strahov (v areálu kolejí na Strahově, několik kroků od Petřínské rozhledny) a pokračovat se bude do neděle 19. 5. 

 

Výtvarná část semináře bude spočívat v postupné tvorbě ikony svatého Metoděje: účastníci budou moci vyzkoušet kresbu svatého, následovanou přípravou pozadí, studiem světla a barev, přípravou podkladových barev a malbou oděvu. Druhý den semináře se naváže malbou Evangelia, zdobením oděvu a malbou tváře a v neděli se pak na ikona finalizuje - doplní se svatozář, nápis, rámeček a provedou se konečné úpravy výsledného vzhledu. Chystá se i tematická přednáška na téma: „Pravoslavná ikona: pramen světla a naděje pro dnešní svět“. 


 

Okusit duchovní rozměr ikon a ikonografie a poznat zblízka tradiční techniky malby můžete i tehdy, pokud není ve vašich možnostech se zúčastnit celého semináře. Stačí případně při registraci uvést, kterých dnů se zúčastníte, pořadatelé jsou podle našich informací připraveni i na tuto variantu.


 

Zajistit si účast můžete už teď na webu semináře.
 

Video z minulého semináře:


Podrobnosti
Vložila: Martin Sova
Vloženo: 20. 3. 2024