III. brněnské bioetické dny

pátek, 12. října 2007   do   neděle, 14. října 2007
Brno
Česká biskupská konference, Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci, Centrum praktických studií Fakulty sociálních studií MU a Bioetické centrum Hippokrates ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu a Vysokoškolským katolickým hnutím v Brně pořádají při příležitosti 20. výročí vydání instrukce Donum Vitae konferenci s mezinárodní účastí ŽIVOT JE DAR Konference se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petra Fialy, PhD., rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc. a hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka v Brně ve dnech 12. až 14. října 2007 Hlavní referát přednese prezident Papežské akademie pro život J. E. Mons. Elio Sgreccia Další zařazené přednášky: J. E. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle: Lidský život je posvátný Prof. Ladislav Tichý, ThD.: Důstojnost lidského života z pohledu Písma Doc. Peter Volek, PhD. : Začátek individuálního lidského života z pohledu filozofie Doc. ThDr. MUDr. Ján Dačok, ThDr. Marián Bednár, PhD. : Začátek individuálního lidského života z pohledu teologie Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc: Začátek individuálního lidského života z pohledu biologie Prof. Ctirad Václav Pospíšil, ThD.: Trinitární a christologická východiska teologického pojetí lidské osoby a její důstojnosti Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.: Moderní biotechnologie a etika PhDr. Josef Zeman, CSc.: Přijetí dítěte jako proces zrání osobnosti rodiče Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., ThD: Pohled na hodnotu lidského života v mimokřesťanských náboženstvích Sdělení dále přednesou: J. E. Mons. ThDr. Josef Koukl, Ing. Tomáš Kvapil, ThDr. Libor Ovečka, Mons. ThDr. Josef Laštovica, PhDr. ThLic. Štěpán Martin Filip, ThD., ThLic. ICLic. Vladimír Filo, Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., PhDr. Pavel Navrátil, PhD., Mgr. Marek Vácha, PhD. a další. Připravované workshopy Příprava na křesťanské manželství, Ochrana života a plánované rodičovství, Podpora rodiny z hlediska sociálních služeb, Teologie těla Jana Pavla II., Biologie, genetika a etika Přihlášky Přijímají se do naplnění kapacity kongresového sálu, zaslané přednostně elektronickou poštou na adresu: bioetika@volny.cz, případně dopisem na adresu: Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno, tel. 548527262. Konferenční poplatek zahrnuje Sborník přednášek a abstrakt a činí 550,- Kč, při úhradě do 15. 7. 2007 je snížen na 440,- Kč a při úhradě po 30. 9. 2007 činí 650.- Kč.

Podrobnosti
Vložil: cejsk
Vloženo: 6. 8. 2007

vytvořil akci.

Napsat komentář »