Základní informace

Popis společenství: Hudebníci- ti, kteří hrají při mši na jakýkoliv nástroj, nebo ti, kteří na mších zpívají!
Adresa společenství: www.signaly.cz/hudebnici
Správce:
vcelicka
Číslo společenství (ID): 36609