Připravuje se dotisk Kancionálu (Olomoucká verze). Prosím všechny, pokud si všimli nějaké tiskové chyby v posledním vydání Kancionálu, aby to oznámili diecéznímu organologovi panu Janu Gottwaldovi, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc; organolog@arcibol.cz.
ACO 2015 08

Napsat komentář »