Další setkání na toto téma: Hranice (nejen) v partnerském vztahu
26. října, 9. a 23. listopadu, 7. prosince
Čtyři setkání = praktické prezentace + příběhy+ cvičení + občerstvení