Hosanna

Hosanna

Vdaná

Adventní zamyšlení

S přicházejícím adventem mi vyvstává v mysli postava svatého Jana Křtitele. Tento největší z proroků je poněkud opomíjen, protože do Starého Zákona se už nevešel a v Novém Zákoně…

Zlomilas mi mé srdce

„Kryštofe, slyšels někdy, že má někdo zlomené srdce?“ „Mě to nezajímá,“ zavrčel Kryštof hlubokým hlasem a v počítači odletěl pryč historickým letadlem. Pamatuji si, jak ho docela…

Je Pán Ježíš špindíra?

V neděli ráno u babičky se tak dobře spinká... Jenže se musí do kostela. „Kristýnko, vstávej! Je čas!“ „Mhmhmmm...“ „Kristýnko, pojď! Ať se stihneš nasnídat!“ Nééé, ještě deset…

Je svatá Zdislava strašidlo?

Byli jsme na pouti v Jablonném v Podještědí a po návratu domů jsem synovi říkala, že duch paní Zdislavy je tam všude cítit, že její duch tam stále žije. Nenapadlo mě, že malé děti…

Trollové v kostele

Modlila jsem se po sv. přijímání, když najednou dosud tiše sedící vnouček šeptnul: „A babi, kdes našla toho černého trolla?“ Docela mě to vykolejilo, musela jsem přepnout z modu…

Postní kasičky

Dobu postní pravidelně zahajují postní pokladničky. Obraťte se, čiňte pokání, a nenacpávejte si břicha. To, co si odřeknete, dejte do pokladničky. Všichni si poslušně kasičku…

Vyryl jsem si tě do svých dlaní

Kryštof přišel ze školy a na ruce měl propiskou načmáranou jakousi tajuplnou šifru: M4/56. „Co to je? Tajný vojenský kód?“, ptala jsem se zvědavě. „Ale, kdepak. Domácí úkol z…

Proč budou v nebi samí Kryštofové

Náš Kryštof od malinka miloval příběh o svatém Kryštofovi, jak nesl přes řeku na zádech malého Ježíška a nemohl ho unést, protože byl moc těžký. Vždycky byl pyšný na to, že se…

Jak být „suprová“ babička

Když mi odrostly děti a rozběhly se do světa, předpokládala jsem, že jsem volná a budu moci sloužit jenom Bohu. Jenže pak přišla vnoučata a já jsem zjistila, že Bůh ode mě očekává…

Zamilovanost skončila

Vyprávěla mi jedna známá, jak to bylo úžasné po konverzi, kolik měla energie. Každé ráno běžela nejdřív na mši svatou a pak radostně do práce. To trvalo asi dva roky, ale pak to…

Non nisi te

Jednoho dne ve třináctém století se dominikánský bratr sakristán Dominik z Caserty ukryl v kapli převorství v Neapoli, aby tajně pozoroval sv. Tomáše Akvinského při modlitbě před…

Posadil jsem si krásu na kolena...

Každý den chodím kolem plakátu, který je upoutávkou na výstavu fotografií v Muzeu moderního umění, a každý den mě ten plakát dráždí. Je to v pořádku, plakát musí zaujmout, a pokud…