Hosanna

Hosanna

Vdaná
dromedar

"Jak mohou mít radost, když trpí stejně jako my"

Pokud je Vaším vzorem Jan Křtitel, nemělo by to být spíš "Proč jedí jenom suchý chléb a celoročně nosí smrdutý a kousající svetr z velbloudí vlny, když by se mohli radovat stejně jako my?"
JK podle evangelních zkazek nebyl "nadpřirozený radostník," ale (mnohý by dnes jistě dodal adjektivum "morbidní") kajícník.

Zobrazit 1 komentář »
Ferenc

Díky za sdílení... Právě proto, aby nebylo slyšet lámání Eucharistie, tam je zpěv Beránku Boží.

Zlomené srdce ukřižované lásky.

Zobrazit 1 komentář »
radim24

Dobře, že si vysvětlila, že Ježíš mluvil jen o špíně pocházející z neumytých rukou. Onen verš: "„Člověka neposkvrňuje to, co do něj vchází zvenčí" by totiž mohl být snadno použit k argumentaci, že není třeba rozlišovat mezi čistými a nečistými potravinami. Ježíš však také řekl "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit." Mt 5:17.

Celkově Bůh má na nás požadavek abychom byli svatí: 1 P 1:16  Je přece napsáno: "Buďte svatí, neboť já jsem svatý."

Jan 8:34-36  Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo dělá hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezùstává v domě navěky, syn zůstává navěky. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní."

radim24

Leviticus 11:44 Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi.

Leviticus 19:2-3  "Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku. Já jsem Hospodin, váš Bůh."

Zobrazit 2 komentáře »
KMirjam

Můj synovec neměl šastné dětství. Ještě než jim odešel tatínek za jinou, trávil čas u PC, pokud ho někdo vybídl, aby "šel na vzduch", prošel se na balkon a šup, zpátky ke hrám. Bodejť, ani jeho táta nedělal nic jiného. ALE! Postupně si začal vybírat především logické hry a to se obrazilo i v matematice. Byl premiantem na matematické větvi gymnasia, teď s výborným prospěchem končí průmyslovku a chystá se na VŠ. Jsou hry a hry a děti a děti. :)

RealToltekDzehenuti

LiduškoŠ ... celý svět je jedna velká hra :)

Zobrazit 8 komentářů »
Hippy

Já si myslím, že ono to je i o penězích. Jistě že almužna může být i o něčem jiném, ale odjakživa je almužna v katolické Církvi spojena s finančním darem. Nemyslím, že by to s námi katolíky bylo finančně tak špatné. Ty časy, kdy měl každý deset dětí a chodil pět let ve stejném oblečení, jsou už nenávratně pryč. U nás před kostelem běžně stojí nejnovější modely aut, včetně třeba BMW nebo Mercedesu...a to jsme poměrně malé město. Lidé v naší farnosti jsou podle faráře docela štědří, dávají při sbírkách stovky, dvoustovky i více a nemají s tím problém. Je to na individuální, ale myslím, že téměř každý (kromě oněch důchodců samotářů a maminek s X dětmi

Hippy

může dovolit darovat nějakou slušnou finanční částku. Spíše záleží na postoji, jak beru peníze darované farnosti, Charitě atd.

Zobrazit 6 komentářů »
JiKu

@Hosanna: A to jste do Rodinného života napsala vy?

Jestli ano, tak skvělé, blahopřeji.

Hosanna

Všechny články, které tady jsou, jsem psala sama, kromě překladů, ty jsem jen přeložila.

Zobrazit 2 komentáře »
RealToltekDzehenuti

To já si večer lehnu do postele a povídám si se Svatým Duchem o vesmíru, smyslu života, svatém písmu a on mě učí. Ráno ho pozdravím a oslavím ho. A během dne ho i potkám v lidech, kteří o tom ani nemají zdání protože ještě nedozráli.

RealToltekDzehenuti

A jak je známo sklizeň bude až bude co sklízet.... a ten čas už je skoro zde.

cink2

Krásně napsané...ačkoli mě Pán volá na poušť, mám z ní respekt...nevím,jestli přežiju

Zobrazit 4 komentáře »