Lidé žijící v Horní Měcholupy

MŠE SVATÁ v Horních Měcholupech,
v úterý dne 2. 4. 2012 od 19:00 hodin
v kapli domu sester Těšitelek
Adresa: Dýšinská 245
Přijměte prosím pozvání k bohoslužbě
i k následnému posezení u čaje :)
p.s.: hudební nástroje vítány :)

Do společenství patří