HonzaPilař

HonzaPilař / Jan Pilař / 29 let

HonzaPilař
HonzaPilař

Lide Signálovský, co si berete z dnešního 1. liturgického čtení o soutěži mezi Baalovými proroky a Elijášem?
http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=1%20Kralovska%2018,20-39
Moc bych chtěl, aby Pán Bůh i dneska dělal takové divy, které dokazují jeho svrchovanost. Ale bojím se o ně žádat. Možná proto, že mám strach, že se nic nestane; možná proto, že vím, že Bůh si nepotřebuje nic dokazovat.
Ale proč nám to čtení teda vlastně Církev předkládá?

Becket

Co se týče těch velikých skutků: Eliáš říká: „Ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a já jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova.“ (v. 36)
On nepřichází s tím, že by říkal „teď vám něco předvedu, to uvidíte, jak mocného mám Boha“. On jde do toho „Božího soudu“ s tím, že jej Bůh sám posílá.
Bůh je zcela svobodný v tom, jak se oslaví. Chce-li se oslavit velkými znameními a mocnými skutky, udělá to – a třeba i s využitím lidských pomocníků. Jestli nás k něčemu takovému povolá a pošle, poznáme to. Ale nezkoušejme to sami za sebe – netlačme Pána do toho, aby jednal podle našich představ a hrál podle našich pravidel. On je Pán.

Becket

Baalovi proroci stojí na Karmelu navenek ve jménu Baala – ale ve skutečnosti ve svém vlastním jménu; oni přicházejí dokázat božství svého boha a udržet lid na své straně. Eliáš přichází ve jménu Hospodina zástupů.
V čím jméně přicházíme my? Proč se vlastně modlíme „posvěť se jméno tvé“?