Sobotní noční bdění
v kostele sv. Matouše v Křešicích u Litoměřic


Termín: každou sobotu od 19:00
Duchovní: o. Jaroslav Stříž (725 016 715) a další kněží

Program:
19:00 modlitba růžence v kapli
19:30 mše svatá v kostele
20:30 adorace, modlitby a písně v kapli
23:30 mše svatá v kostele/kapli
00:30 adorace, modlitby a písně v kapli
03:30 nedělní mše svatá v kostele

Kdo by nevydržel celou noc bdít, může si odpočinout
a přespat na faře.