Hlas Štítarat

Popis společenství

Členové farního společenství u kostela svatého Jiří ve Štítarech u Znojma (farnost spravovaná FATYMem - www.fatym.com)