Hlas Štítarat

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Členové farního společenství u kostela svatého Jiří ve Štítarech u Znojma (farnost spravovaná FATYMem - www.fatym.com)