Ať žije historie

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Bůh stvořil svět sedmi dnech, ale né proto, aby se na něj jen tak díval a obdivoval, co krásného stvořil, a proto stvořil člověka a dal mu život. Člověk a jeho potomci pak žili po dlouhý čas na této…

Nástěnka společenství je ti skryta.