Pán Bůh zaplať za tak krásné výlet do Ostravy a na Lysou horu.