Proč chci jet do Madridu

Hannka

PROČ CHCI JET DO MAD RI DU ZAU SE V KOLÍNĚ NÍ KAT SE MI LÍBILO SETKÁ SET SE JA KRISTU. A SE MOC LO V BE ŽE SPOU CÍCH. MĚ. ŘENIT RU PAPE STOU VĚŘÍ TAKÉ ZAKO JA VI DĚT MLADÝCH MOTTO KO BYCH MOŽ TĚLA NOST CH PŘIBLÍŽ 1 IT SE MU, STRÁ VIT SVĚLÝ ČAS S…