Dělej, co můžeš; modli se o to, co nemůžeš; a Bůh ti dá, abys mohl. (Sv. Augustin)