Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Grizzelda-Brown

Grizzelda-Brown

Uživateli Grizzelda-Brown se líbí materiál Boží vůle v Materiálech.
Uživateli Grizzelda-Brown se líbí album Kristus chce jít cestou spolu s každým….
Grizzelda-Brown

13.12.2018

Slovo na den

„Neboj se červíčku Jákobův…“

Uživateli Grizzelda-Brown se líbí odkaz na stránce společenství Modlitba se signály.cz.
Grizzelda-Brown

5.10.2018

Slovo na den

„Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně…“

Uživateli Grizzelda-Brown se líbí příspěvek na stránce společenství Novinky, tipy, aktuality.
Grizzelda-Brown

Za jednotu církve proti ďáblovým útokům

Modlitba se signály.cz

Svatý otec vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům.

Uživateli Grizzelda-Brown se líbí upozornění na článek na stránce společenství Modlitba se signály.cz.
Grizzelda-Brown

31.7.2018

Slovo na den

„Nepřipomínej nám viny předků…“

Uživateli Grizzelda-Brown se líbí příspěvek na stránce společenství Modlitba se signály.cz.
Uživatel Grizzelda-Brown se modlí za příspěvek na stránce společenství Modlitba se signály.cz.
Grizzelda-Brown

28.7.2018

Slovo na den

„Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích…“

Grizzelda-Brown

27.7.2018

Slovo na den

„Navraťte se… Přijmu vás.

Grizzelda-Brown

POKORA

16.7.2018

Slovo na den

„…kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“

Grizzelda-Brown

23.7.2018

Slovo na den

„Já jsem vinný kmen…“

Grizzelda-Brown

Brát evangelium doslova?

BBB1

... toť otázka, táhnoucí se celými dějinami křesťanství. Zajímavý příspěvek k tématu přináší jeden z mých oblíbených myslitelů, Jaz. Staví Pedr. Opráski s historje [online]. Praha: Útsav pro studijum dějin, 2017 [cit. 2018-07-10]. Dostupné z: http:/…

Grizzelda-Brown

14.7.2018

Slovo na den

„Běda mi, jsem ztracen.“