http://www.inadiutorium.cz/blog/20171226-antifony-ze-starych-roratniku
Zpívati v adventu každého dne před roráte i neroráte "Ejhle, Hospodin přijde" není cool. Cool jest před roráte zpívati rozličné antifony staročeské, namnoze ze starého breviarium pražského přeložené.

dromedar

Zejména pak před introitem první neděle adventní třeba pěti po starém způsobu pražském "z graduálu Arnošta z Pardubic" antifonu "Gregorius praesul".

Zobrazit 1 komentář »

https://gregobase.selapa.net/chant.php?id=8100
Když náhodou zjistíte, že ten úplně nejškaredější zpěv, co jste slyšeli o velikonoční vigilii, je "ten gregoriánský chorál" :P

Ferenc

@dromedar: Můj komentář se též týkal melodie samotné... :-)

JiKu

Hmm.
Už jsem odzpíval myslím většinu mešního chorálního repertoáru a i část nemešního.

Je to zvláštní jubilus (nikoli antifona). Takový nealelujový, nejásá to. Naprosto se vymyká všem ostatním aleluja. A pokud jej chceme interpretovat podobně, pokud jím chceme jásat, jsme mimo. A může působit dojmem, který popisuje dromedar.

Má jednoho melodického příbuzného, také s neobvyklými melodickými postupy, a sice introit Resurrexi na Hod Boží.

Je to obojí melodie zajíkavá. "Co? Vstal? Ne! To není možné! Ale fakt! Už asi jo!"

Kdo se jimi chce vyzpívat z velikonoční radosti, ten je OUT. Kdo dokáže být velikonočně konsternován, ten si to (tedy ten zpěv, nikoli obvyklý poslech) vychutná.

Je možné, že zpěvák to dokáže. Je však skoro jisté, že lid ne.

Zobrazit 9 komentářů »

http://cyril.psalterium.cz/nahled.php?t=&id=75
léto 1874: v katedrále sv. Víta za potlesku ceciliánů zrušeny figurální nešpory a nahrazeny chorálními

deFlegmatique

Iniciály L. H. u předchozího příspěvku znamenají Létající Hospoda?

dromedar

@deFlegmatique s jistotou nevíme, ale dost pravděpodobně se pod nimi skrývá Ludvík Holain.

Zobrazit 3 komentáře »